Segregator Finansowy Bankron

KREDYTY MIESZKANIOWE, HIPOTECZNE, POŻYCZKI, KONTA...


Najlepsze kredyty, pożyczki, konta, lokaty, ubezpieczenia i inne produkty finansowe. Najlepsze banki i instytucje finansowe w jednym miejscu.

Lokata na Nowe środki

 • Do 1,2% w skali roku
 • Na 2 lub 3 miesiące, już od 500 zł
 • Maksymalna kwota – 200 000 zł
 • Bez potrzeby zakładania innych produktów
 • Wymagane Zgody Marketingowe
Nota prawna
Lokata mobilna

Lokata mobilna

 • 2% w skali roku
 • Okres na 3 miesiące
 • Kwota minimum 500 zł
Nota prawna
Lokata tradycyjna

Lokata Tradycyjna

 • 0,8% w skali roku
 • Zakładasz online!
 • Kwota minimum 500 zł
Nota prawna

Twój Bank blisko Ciebie

bankuj wygodnie!

Bankowość Internetowa
Nowoczesna Bankowość Internetowa
Nowoczena Bankowość Mobilna
Bankowość Mobilna wyróżniona w rankingu Newsweek 2019
Sieć oddziałów w całej Polsce
Ponad 300 oddziałów w całej Polsce
Infolinia czynna całą dobę
Infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Nota prawna

Promocja „Lokata na Nowe Środki XXIII edycja” (dalej: „Promocja”) dotyczy możliwości założenia z oprocentowaniem promocyjnym „Lokaty na Nowe Środki” (dalej: „Lokata”) w XXIII edycji Promocji na okres 2 miesiace (oprocentowanie 1,2% w skali roku) lub 3 miesiące (oprocentowanie 1% w skali roku) z wykorzystaniem Nowych Środków określonych w Regulaminie Promocji, tj. nadwyżki powyżej salda środków złotowych Klienta w Getin Noble Banku (wg stanu na koniec dnia 14.05.2020 r.). Warunkiem skorzystania z Promocji jest m.in. wyrażenie Zgód marketingowych dla Getin Noble Bank S.A. Szczegóły w Regulaminie Promocji dostępnym na getinbank.pl oraz w placówkach. W przypadku lokaty odnawialnej po upływie okresu promocyjnego oprocentowanie Lokat będzie zgodne z oprocentowaniem określonym w Tabeli Oprocentowania lokat terminowych. Dla każdego okresu lokowania (2 lub 3 miesiące) istnieje możliwość założenia trzech Lokat objętych oprocentowaniem promocyjnym, na kwotę od 500 do 200 000 zł każda.
Przystąpienie do Promocji możliwe jest w terminie 18 maja - 9 czerwca 2020 r. Getin Bank jest częścią Getin Noble Bank S.A. Numer Infolinii dla Klientów indywidualnych +48 664 919 797 dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu - opłata za połączenie wg taryfy operatora.

3-miesięczna Lokata Mobilna z oprocentowaniem stałym 2% w skali roku, z kapitalizacją odsetek na koniec okresu umownego. Szczegóły oferty dostępne są w Tabeli Oprocentowania lokat terminowych Lokata jest automatycznie zakładana jako lokata odnawialna w przypadku gdy Posiadacz Lokaty nie posiada w Banku rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Posiadacz podejmuje decyzję co do odnawialności Lokaty w chwili jej zakładania. Po upływie Okresu umownego Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki została założona i zgodnie ze stawką oprocentowania podaną w pkt IV Tabeli Oprocentowania. Dzień odnowienia Lokaty to dzień rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego Lokaty. Kwotę odnawianej Lokaty stanowi kwota Lokaty z poprzedniego Okresu umownego powiększona o odsetki naliczone przez Bank za poprzedni Okres umowny.

Lokata Tradycyjna z oprocentowaniem stałym 0,80% w skali roku dla lokaty na 2, 3, 6 lub 12 miesięcy, z kapitalizacją odsetek na koniec okresu umownego. Lokata jest automatycznie zakładana jako lokata odnawialna w przypadku gdy Posiadacz Lokaty nie posiada w Banku rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Posiadacz podejmuje decyzję co do odnawialności Lokaty w chwili jej zakładania. Po upływie Okresu umownego Lokata jest automatycznie odnawiana na taki sam okres na jaki została założona i zgodnie ze stawką oprocentowania podaną w pkt IV Tabeli Oprocentowania. Dzień odnowienia Lokaty to dzień rozpoczęcia kolejnego Okresu umownego Lokaty. Kwotę odnawianej Lokaty stanowi kwota Lokaty z poprzedniego Okresu umownego powiększona o odsetki naliczone przez Bank za poprzedni Okres umowny.

Getin Bank zajął 2. miejsce w kategorii „Bankowość Mobilna” w rankingu Przyjazny Bank Newsweeka 2019, dostępnym na newsweek.pl

Getin Bank jest częścią Getin Noble Bank S.A. Opłata za połączenie wg taryfy operatora, numer infolinii: +48 664 919 797 dla Klientów indywidualnych dostępny całą dobę, 7 dni w tygodniu.

W rankingach Bankier.pl Getin Bank zwyciężył najczęściej zajmując I miejsce w 2018 roku w kategorii Najlepsze konto oszczędnościowe. Więcej informacji na temat "Rankingu Roku" dostępnych jest na stronie Bankier.pl

Bank posługuje się nazwami handlowymi - odpowiadające im nazwy usług reprezentatywnych i ich definicje znajdują się na www.getinbank.pl/slownik

Aktualne regulaminy, karty produktów, teksty umów, tabele oraz warunki ubezpieczenia opłat dostępne na www.getinbank.pl

Niniejsza treść nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.